തുലാഭാര ഫലങ്ങള്‍

പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും തുലാഭാര വഴിപാടുകള്‍ നടത്താറുണ്ട്‌. ഓരോരുത്തരുടേയും പ്രാര്‍ത്ഥനകളും ആഗ്രഹങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ്. അതനുസരിച്ചുള്ള വസ്തുക്കള്‍ കൊണ്ടാണ് തുലാഭാരം നടത്തേണ്ടത്. വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ സാധിക്കാനും, ദുരിത നിവാരണത്തിനും, രോഗ ശാന്തിക്കുമായി സാധാരണ നടത്തുന്ന തുലാഭാരങ്ങള്‍ ഇവയൊക്കെയാണ്. 


 • ദാരിദ്ര്യ ശമനത്തിന് :- അവല്‍, നെല്ല് 
 • ദീര്‍ഘയുസ്സിന്  :- മഞ്ചാടിക്കുരു
 • മാനസിക സമ്മര്‍ദം കുറക്കാന്‍  :- മഞ്ചാടിക്കുരു
 • കര്‍മ്മ ലാഭത്തിന് :- താമരപ്പൂവ് 
 • ആയുസ്സ്, ആത്മബലം :- താമരപ്പൂവ് 
 • പ്രമേഹ രോഗ ശമനത്തിന്  :- പഞ്ചസാര 
 • രോഗ ശാന്തിക്ക്  :- കദളിപ്പഴം
 • പല്ലുവേദന :- നാളികേരം
 • മുഖത്തെ പാടുകള്‍ :- നാളികേരം
 • നീര്‍ക്കെട്ട് :- ഇളനീര്‍, വെള്ളം
 • വൃക്ക/ മൂത്രാശയ രോഗ ശമനം :- ഇളനീര്‍, വെള്ളം
 • ഉദര രോഗ ശമനം :- ശര്‍ക്കര, തേന്‍ 
 • വാത രോഗ ശമനം :- പൂവന്‍ പഴം 
 • വസൂരി രോഗം/ ചിക്കന്‍ പോക്സ്  ശമനം :- കുരുമുളക് 
 • ത്വക്ക് രോഗ ശമനം :- ചേന 
 • ബിസിനസ്‌ ഉയര്‍ച്ച:- ലോഹനാണയങ്ങള്‍ 
 • ദൃഷ്ടി ദോഷ പരിഹാരം / ഐശ്വര്യം :- ഉപ്പ് 
 • ബുദ്ധി വികാസത്തിന് / മാനസിക രോഗ മുക്തി :- നെല്ലിക്ക , വാളന്‍ പുളി 
Copy Code