Services

സേവന നിരക്കുകള്‍  


സമ്പൂര്‍ണ്ണ ജാതകം                    - INR 2,000/-
( എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത്)

തലക്കുറി                                    - INR 300/-

പൊരുത്ത നിര്‍ണ്ണയം               - INR 500/-  


മുഹൂര്‍ത്ത നിര്‍ണ്ണയം                  - INR 500/-            


ഇപ്പോഴത്തെ ദശാ
കാലങ്ങള്‍ മാത്രം                        - INR 500/-    


പരിഹാര നിര്‍ദേശം                   - INR 500/-

ഇപ്പോഴത്തെ ദശാ
കാലങ്ങളും വിശദമായ
പരിഹാര നിര്‍ദേശങ്ങളും         - INR 1000/-


Our Contact details:

Email- sreyasjyothishakendram@gmail.com

Contact No - 9447929406


Click Here for Contact Form


Copy Code