ദിവസഫലം

02.08.2015
 1190 കര്‍ക്കിടകം 17 ഞായര്‍ 
മേടം(അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക 1/4)
ആഗ്രഹ സാഫല്യം, അപ്രതീക്ഷിത കാര്യ വിജയം, കുടുംബ ഗുണം.
ഇടവം(കാര്‍ത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകയിരം 1/2)
പ്രവര്‍ത്തന വിജയം, ധന നേട്ടം, നേതൃ പദവി , സന്തോഷം  എന്നിവ പ്രതീക്ഷി ക്കാം.
മിഥുനം(മകയിരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം 3/4)
വ്യാപാര ലാഭം കുറയും.ക്രയവിക്രയങ്ങ ളില്‍ തടസ്സങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. 

കര്‍ക്കിടകം(പുണര്‍തം 1/4, പൂയം, ആയില്യം)
 കാര്യ വിജയവും അംഗീകാരവും ഉണ്ടാകും. വളരെക്കാലത്തെ പ്രയത്നങ്ങള്‍ ഫല പ്രാപ്തിയില്‍ എത്തും.
ചിങ്ങം(മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4)
ആഗ്രഹ സാഫല്യം,ബന്ധു സമാഗമം, ഉല്ലാസ അനുഭവങ്ങള്‍.
കന്നി(ഉത്രം 3/4), അത്തം, ചിത്തിര 1/2)
 ഔദ്യോഗിക ഉന്നതി, സാമ്പത്തിക  ലാഭം, ഉന്നത നേത്രുപദവി  എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യത.
തുലാം(ചിത്തിര 1/2, ചോതി, വിശാഖം 3/4)
അലസത വര്‍ധിക്കും. കാര്യ തടസ്സം, പ്രവര്‍ത്തന മാന്ദ്യം എന്നിവയ്ക്കും സാധ്യത.
വൃശ്ചികം(വിശാഖം 1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)
തൊഴില്‍ ക്ലേശം,അനാരോഗ്യം,സ്വസ്ഥത ക്കുറവ്  എന്നിവ വരാന്‍ സാധ്യത.
ധനു(മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം 1/4)
അമിത വ്യയം, ഉന്മേഷക്കുറവ് , മനസ മ്മര്‍ദ്ദം എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യത.
മകരം(ഉത്രാടം 3/4, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2)
സ്വസ്ഥതക്കുറവ് ,ദൂര യാത്ര,അനിഷ്ടാനുഭ വങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യത.
കുംഭം(അവിട്ടം 1/2, ചതയം, പൂരൂരുട്ടാതി 3/4)
 പ്രവര്‍ത്തന വിജയം,തൊഴിലില്‍ അംഗീ കാരം,സ്ഥാന ലാഭം  എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യത.
മീനം (പൂരൂരുട്ടാതി 1/4, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി)
അകാരണ തടസ്സം, തൊഴില്‍ മാന്ദ്യം, നഷ്ട സാധ്യത എന്നിവ ഉണ്ടാകാം.
Copy Code